Kitap DeğerlendirmesiTeori

SÖYLEŞİ: HEGEL VE FELSEFE NOTLARI

 

Sosyalist Kritik sitesi olarak, Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Hamza Tığlay tarafından çevrilen ve Ahmat Kale tarafından yayına hazırlanan Hegel ve Felsefe Notları kitabı üzerine bir webinar düzenliyoruz.

Hamza Tığlay ve sitemizin yazarlarından Cenk Ağcabay’ın katılımıyla gerçekleşecek söyleşide Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın kitabının yanı sıra, çalışmanın Avrupa-merkezci ideolojileri anlamak açısından ne gibi bir önem taşıdığı da ele alınacak.

Dr. Hikmet’in Hegel çalışmasında yer alan bazı düşünceler, onun tarih teorisiyle organik bağlara sahip. Bu kapsam içinde, Dr. Hikmet’in geliştirdiği tarih teorisi özellikle Avrupa-merkezci kapitalist ideolojinin analizi ve eleştirisinde önemli teorik-siyasal açılımlar sağlayacak öğeler içeriyor. Yine, Dr. Hikmet’in sol içine de sızmış Avrupamerkezci yaklaşımlara dönük önemli eleştirileri vardır.

Bu açılımları merkeze alan bir programın hem Dr. Hikmet’in görüşlerinin derinliğinin daha iyi anlaşılmasına hem de günümüzün siyasi ve ideolojik mücadelelerine daha berrak bir bakış açısıyla yaklaşmaya olanak sağlayacağını düşünüyoruz.

Antik Yunan “miti” neden doğdu; anti-sömürgeci bir aydın olan Jack Goody’nin kitabına isim yaptığı gibi bir “Tarih Hırsızlığı” nasıl gerçekleştirildi? Bu sorulara dönük kimi yanıtları da Dr. Hikmet’in tarih teorisi ve Hegel çalışmasında bulmak mümkündür. Programın genel çerçevesini Dr. Hikmet’in bu sorulara verdiği yanıtların irdelenmesi oluşturacaktır.

Söyleşiye 9 Şubat saat 20:00’de internet sitemizden erişebilirsiniz.

.

0 %