Hakkımızda

Bu Meydanda Cengimiz Var!

Sosyalist Kritik, dünyada meydana gelen siyasi, iktisadi, sosyal ve jeopolitik gelişmeleri anlama çabasındaki bir grup gönüllünün öncülüğüyle Nisan 2020’de kuruldu.

2016 sonbaharında önce İngiltere’deki Brexit kararı, ardından ABD’de gerçekleşen başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması dünyanın dört bir yanında şaşkınlık uyandırmıştı. Şaşkınlık yerini olan biteni anlama çabasına bıraktıkça dünya siyasetine yönelik çalışmalarımızı çeşitli katkılarla beraber Dünya Yeniden Şekillenirken (2017) ve Dünya Yeniden Şekillenirken 2: Siyaset, İktisat, Teknoloji, Emek (2019) başlıklı derlemelere dönüştürmüştük. 

Dünyada belli temel direklerin yerinden sarsıldığı bir dönemde, bu alandaki çalışmalarımızı kolay erişilebilir hale getirmenin önemini göz önünde bulundurarak Sosyalist Kritik platformuna taşımaya karar verdik.

Kritik sesteş bir sözcük! Hem genel anlamda hem de bizim kullanımımız açısından birden fazla anlama geliyor…

Bir taraftan bu platformda dile getirdiğimiz fikirlerin ‘kritik’ bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Zira düşünce dünyamızın 1990’dan sonra içine girdiği ideolojik kriz ortamında, ideolojik müdahalenin kritik önemini yakıcı biçimde hissediyoruz. Proleterci pusulanın tayin edici yönünü belirleyebilmek adına bunun elzem olduğuna inanıyoruz.

Diğer taraftan ele aldığımız meseleleri kritik etme, yani eleştirel bir düşünsel perspektifle değerlendirme gibi bir motivasyon taşıyoruz. Nitekim ustaların kitaplarında sık sık eleştiri (die Kritik, the critique) sözcüğüyle karşılaşmanın bir anlamı olduğunu düşünüyoruz. Buradaki eleştirelliğin hem bir meydan okumaya hem de etraflı bir analitik değerlendirmeye işaret ettiğinin farkındayız. Bu yanıyla kendimizi de aynı eleştirellikten (otokritik) azade tutmuyoruz.

İdeolojik mücadelenin de sosyalizm mücadelesinin önemli veçhelerinden biri olduğu düşüncesiyle “Bu meydanda cengimiz var!” diyor, hep beraber bu mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz…

iletişim adresimiz: editor@kritik.reviews