Sosyalist Kritik

Yaşasın 1 Mayıs!

2021 1 Mayıs’ını baskı ve yasakların gölgesinde karşılıyoruz.  Aslında sınıf mücadelelerinden ibaret olan toplumsal tarihe ...
Sosyalist Kritik

Neden Sosyalist Kritik?

Sosyalist Kritik, emperyalist-kapitalist dünyanın giderek daha fazla derinleşen yapısal bunalımının yarattığı büyük sarsıntılar ortasında yola ...